Vi designer digitale løsninger og opplevelser.

Copyleft Design arbeider i spenningsfeltet mellom intraksjonsdesign og grafisk design. Vårt team består av designere og utviklere som sammen produserer digitale brukeropplevelser og identiteter. Med resten av Copyleft i ryggen, stiller vi med solid og bred kompetanse.

Copyleft Design

Vi hjelper deg med design av

  • Nettsider
  • Grensesnitt
  • Brukeropplevelse
  • Innholdsstruktur
  • Identitet og profil

Jyb

Den norske jobbsøketjenesten Jyb har fått både visuell identitet og grafisk design med UX for både nettsider og app.

Les mer ⟶
Ably Medical - Hi-tech Hospital bed with control panel

Ably Medical

Vi bidrar med UX, grensensnittdesign og utvikling til spennende norsk helseteknologisk startup på vei til internasjonal lansering av et revolusjonerende produkt.

Les mer ⟶

Forbrukerrådet

Vi har hjulpet med Forbrukerrådet med å utarbeide enkle og praktiske informasjonsløsninger for å gi forbrukere lettfattelig informasjon. Flyrettighetskalkulatoren har fått mye oppmerksomhet for sin nytteverdi og benyttes av internasjonalt av forbrukerorganisasjoner og medier og er tilgjengelig på 20 språk.

Les Mer ⟶